Kenttämestarin tiedote viikot 34 – 35

Viikolla 34 aloitamme viheriöiden, väylien ja lyöntipaikkojen täydennyskylvöt ja hiekoitukset. Viikolla 35 teemme mahdollisesti myös muutamia salaojituksia uuden puolen väylille. Heinän kasvu on kentällä hidastunut todella paljon. Vähennämme jatkuvasti leikkuiden määrää.

Viheröille annetaan jatkossa 2-3 leikkuuvapaata päivää viikossa. Kentän muita alueita leikkaamme kasvun mukaan.

Seniorit ovat aloittaneet kentän reuna-alueiden siistimistyöt, jotka jatkuvat koko syksyn. Töiden tarkoituksena on helpottaa pallon löytymistä väylien lähietäisyydeltä.