Paikallissäännöt on päivittetty ja ovat voimassa 1.9.2011 lähtien

ARG:N PAIKALLISSÄÄNNÖT:                                                                                1.9.2011 lähtien voimassa

  1. IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ

 

Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa rangaistuksetta poistaa (sääntö 24-1).

 

  1. KASTELULAITTEEN KANNET

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja (sääntö 24-2). Mikäli kastelulaitteen kansi tai muu kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta saadaan se nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

  1. MITTAMERKIT KENTÄLLÄ

Kaikki mittamerkit (100m, 150m), joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Mittamerkin poistaminen on kielletty (sääntö 24-2).

  1. MUURAHAISKEOT KENTÄN ALUEELLA

Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on kielletty (sääntö  25-1b).

  1. TIET

Kentällä olevat päällystetyt tiet ovat kiinteitä haittoja (sääntö 24-2).                                                     Väylällä  17 ylös vasemmalle menevä tie on kentän oleellinen osa samoin kuin sillat väylillä 4, 10, 15 ja 17 (ei vapautumista ilman rangaistusta).

  1. LEIKKUUJÄTE-, PUU- JA RISUKASAT

        Pelialueella olevat leikkuujäte-, puu- ja risukasat ovat kiinteitä haittoja (sääntö 24-2).

  1. ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ

Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria, joka mittaa etäisyyttä, voidaan käyttää.                                                                                                                                                    Ilmansuuntaa, tuulta, lämpötilaa tai kentän kaltevuutta mittaavan etäisyysmittarin käyttö on kielletty.

  1. MAAHAN PAINUNEEN PALLON NOSTAMINEN

Leikatulla pelialueella (väylä, semiraffi, raffi) omaan alastulojälkeensä (muuhun kuin hiekkaan) painuneen pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.

  1. PORON JÄLJET HIEKKAESTEESSÄ

Hiekkaesteessä olevassa poron jäljessä olevan pallon saa nostaa, puhdistaa ja asettaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISEST

Reikäpeli:  Reiän menetys

Lyöntipeli:  Kaksi lyöntiä