Kenttämestari tiedottaa viikko 40

Uusien väylien salaojitus on käynnissä. Salaojakaivannoista vapaa ’droppi’.

Kaivantoja ei ole erikseen merkitty korjattaviksi alueiksi.