Syksyn kentänhoitotoimet alkavat!

Syyskuun alussa aloitetaan kentällä joka vuosi tehtävät ”pakolliset” hoitotyöt.
Aikataulu on seuraava:
1. Kastelujärjestelmän tyhjennys ja huolto 1.9. – 5.9.
2. Väylien, lyöntipaikkojen ja lähestymisalueiden holkitus ja tapitus sekä holkitusjätteen keräys 1.9. – 26.9.
3. Viheriöiden 1, 2, 16, 17 ja 18 holkitus, syväilmastus ja maanparannus 25.9. – 3.10.
4. Lyöntipaikkojen syväilmastus 6.10. – 8.10.
5. Viheriöiden syväilmastus 10.10. – 12.10.

Toimenpiteistä huolimatta kenttä on täysin normaalisti pelattavissa aina syyskuun lopulle saakka, jolloin viheriöiden hoitotyöt aiheuttavat talvigreenien käyttöönoton joillakin väylillä. Muistutamme pelaajia siitä, että kenttähenkilökunnalla on aina ”etuajo-oikeus” kentällä liikuttaessa.

Tervetuloa pelaamaan!