Green Card-suoritus

Green Card (GC) eli golfpelin ajokortti on todistus golftiedon ja –taidon suorittamisesta. Green Cardin tarkoituksena on, että sen hyväksytysti suorittanut pelaaja pystyy pelaamaan omatoimisesti golfliikenteen mukana, turvallisesti ja sujuvasti. Perusedellytysten hallinta mahdollistaa miellyttävän pelitavan taidoiltaan erilaisessa pelaajajoukossa ja lisää kaikkien pelaajien viihtyvyyttä golfkentällä.

Green Card -suoritus 80€ (sis. alv. 24%). Alkeiskurssin käyneille Green Card- suoritus kuuluu kurssin hintaan.

GREEN CARD SUORITUKSEN SISÄLTÖ:

Green Card –koekokonaisuus koostuu kahdesta eri kokeesta:

1) Kirjallinen Green Card koe

Kirjallisen Green Card kokeen tavoitteena on, että suorittaja on sen avulla tutustunut golfin sääntöihin ja golfkäyttäytymisohjeisiin. Sääntöjen osalta pelaajien on hyvä tuntea: pallo ulkona, varapallo/kadonnut pallo, vesiesteet, pelaamaton paikka.

Golfkäyttäytymisen osalta pelaajan tulisi ennen suoritusta hallita: FORE, lyöntijärjestys, sijoittuminen omassa tai muiden lyöntitilanteessa, lyöntiin valmistautuminen, varusteiden sijoittaminen ja kentällä liikkuminen, pallon etsiminen ja ohittaminen, lyöntijälkien korjaaminen, toiminta viheriöllä, kenttähenkilökunnan huomioiminen.

2) Kentällä suoritettava pelikoe

Merkittävä ja konkreettinen osa golfkäyttäytymistä on sujuvan pelaamisen hallitseminen. Kentällä suoritettavassa pelikokeessa arvioidaan kaikkia suorituksen kolmea osa-aluetta: golfkäyttäytyminen, säännöt ja pelitaidot. Riittävän pelitaidon omaamisen arvioiminen pelikokeessa on läheisesti sidottu kentän pelaamisen tavoiteaikaan. Lyöntimäärää ei ole rajoitettu.

GREEN CARD SUORITUKSEN 3 OSA-ALUETTA:

1) Golfkäyttäytyminen

  • turvallinen pelitapa
  • sujuva pelitapa
  • toiset pelaajat huomioon ottava pelitapa
  • kenttää säästävä ja kentän kunnosta huolehtiva pelitapa

2) Golfin säännöt:

  • pelin sujuvuutta koskevien yleisten sääntötilanteiden tunteminen (vesieste, pallo ulkona, pelaamaton paikka, varapallo/kadonnut pallo)
  • tasoitusjärjestelmän perusteiden tunteminen
  • golfin sääntökirjan tuntemus ja käyttö

3) Riittävä pelitaito:

  • edellytykset pelata lyöntipelisäännöin golfkenttää ohjekierrosajan puitteissa