Paikallissäännöt

PAIKALLISSÄÄNNÖT 7.6.2016

1. IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (sääntö 24-1).

2. KIINTEÄT HAITAT (vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti)

Kaikki mittamerkit (100m, 150m) kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli kastelulaitteen kansi tai muu kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta saadaan se nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

Pelialueella olevat leikkuujäte-, puu- ja risukasat ovat kiinteitä haittoja.

3. ILMASTUSREIÄT

Jos pallo pelialueella on ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen. Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.

4. TIET, SILLAT JA OJARUMMUT

Kentällä olevat päällystetyt tiet ovat kiinteitä haittoja (sääntö 24-2).
Väylällä 17 ylös vasemmalle menevä tie on kentän oleellinen osa, samoin kuin sillat kentän alueella (ei vapautumista ilman rangaistusta).
Kaikki kentällä olevat ojarummut ovat kentän oleellisia osia. Jos pallo jää ojarumpuun, peliä jatketaan vesiestesäännöllä (ei vapautumista ilman rangaistusta).

5. KUNNOSTETTAVAT ALUEET (vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti)

Pelialueella olevat muurahaiskeot ja sinivalkoisin paaluin merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on kielletty.

6. OMAAN ALASTULOJÄLKEENSÄ UPONNUT PALLO

Omaan alastulojälkeensä uponneen pallon saa koko pelialueella nostaa, puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaa, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua.

7. MITTALAITTEET (sääntö 14-3)

Kaikessa pelaamisessa voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja, täyden kierroksen aikana, käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa. (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja sääntöä 14-3.

8. VÄYLÄN 2 DROPPAUSALUE (DZ)

Pallon mennessä väylällä 2 sivuvesiesteeseen, voi pelaaja menetellä säännön 26 mukaan tai pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella merkitylle droppausalueelle (DZ).

9. PORON JÄLJET

Hiekkaesteessä olevassa poron jäljessä olevan pallon saa nostaa, puhdistaa ja asettaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa. Greenillä olevan poron jäljen saa myös puttilinjalta korjata.

TÄMÄN PAIKALLISSÄÄNNÖN VOIMASSAOLOSTA ON KERROTTAVA PELAAJILLE TAPAUSKOHTAISESTI ERIKSEEN, EI VOI YHDISTÄÄ MUIHIN PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN!

SIIRTOSÄÄNTÖ 

Kun pallo on pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään 15 cm (= tuloskortin pitkä reuna) päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä (sääntö 20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta, ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.

Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten esim. pyörittämällä sitä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.

Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys; Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä. Pelaajan saadessa yleisen rangaistuksen tämän paikallissäännön rikkomisesta, hän ei saa muuta paikallissäännön mukaista lisärangaistusta.

Avaa tulostettavat paikallissäännöt tästä.