Santa Claus Golf

Yhtiökokous päätti huoltorakennushankkeen edistämisestä

Arctic Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 16.4. golfklubilla.

Kokouksen esityslistalla oli yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin myös huoltorakennushankkeen toteuttamisesta.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Liikevaihtoa yhtiö teki 782 000 €. Liikevoitto oli niukasti positiivinen 1900 €, ja tilikauden tulos -2300 €.

Yhtiön hallitukseen valittiin Ari Vuorentausta, Janne Vaara, Esko Lotvonen, Markus Vitikka, Pertti Huhtanen ja Ismo Lahtela, sekä uutena jäsenenä Markku Hyvönen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG, ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Väärälä.

Yhtiökokous päätti toteuttaa huoltorakennushankkeen hallituksen myöhemmin tarkemmin päättämällä tavalla, aikataululla ja rahoituksella, ottaen kuitenkin tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon yhtiökokouksessa keskusteluissa esiin tulleet näkökohdat.

Yhtiökokous päätti pelioikeuskohtaiseksi hoitovastikkeeksi 797 € + voimassa oleva arvonlisävero. Lisäksi yhtiökokous päätti rahoitusvastikkeeksi huoltorakennushankkeen lainarahoituksen pääoman, korkojen ja kulujen mukaan määräytyvän yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän per pelioikeus, ja osakkeenomistajan mahdollisuuden lainaosuuden maksamiseen yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin nimitysvaliokunnan käyttöönottamisesta. Nimitysvaliokunnan tarkoituksena on edustaa osakkeenomistajia ja tehdä vuosittain esitys yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta. Yhtiökokous katsoi, että nimitysvaliokunnan perustaminen lisää avoimuutta yhtiössä sekä antaa paremmat mahdollisuudet pätevien ja halukkaiden uusien hallituksen jäsenten kartoittamiseksi yhtiölle. Keskusteluissa nousi esiin näkökohta, että nimitysvaliokuntaan tulee saada sekä mies- että naisjäseniä, samoin kuin myöhemmin myös hallitukseen. Selvyyden vuoksi todettiin, että nimitysvaliokunnan esitys ei tule rajoittamaan osakkeenomistajien oikeuksia tehdä yhtiökokouksessa omia ehdotuksia hallituksen jäseniksi. Yhtiökokous päätti yksimielisesti evästää hallitusta perustamaan nimitysvaliokunta parhaaksi katsomallaan tavalla.

Lisäksi yhtiökokoukselle esiteltiin hallituksen aloittamaan strategiatyöhön liittyvän jäsenkyselyn tuloksia. Hallituksen todettiin jatkavan yhtiön strategian uudistamistyötä tehdyn kyselyn tulosten painopistealueiden perusteella tilikauden 2024 aikana.