Santa Claus Golf

Ohjeet ukonilman varalle

Ohjeet ukonilman varalle

Ukonilmalla golfin pelaaminen on erittäin vaarallista, koska salama hakeutuu erityisesti metallisen golfmailan tai sateenvarjon kautta helposti maakontaktiin. Ukkosella sateenvarjon käyttö tai puun alle meneminen on erittäin vaarallista. Kyykistyminen on ainoa keino suojautua, jos ollaan aukealla, kuten golfkentällä. Suuri puu voi antaa suojaa salamalta vain, jos asettuu siitä sen korkeutta vastaavalle etäisyydelle ja kyykistyy jalat yhdessä. Korkeita paikkoja on vältettävä, samoin rannalla vesirajaa. Ukkosella pelaaminen on aina pelaajan vastuulla. Mikäli ukkonen on kentän läheisyydessä pitää mailat ja kärryt jättää kentälle, kun pelaajat itse hakeutuvat suojaan.

Kentän henkilökunta pyrkii informoimaan ukkosen uhasta. Klubitalon sisällä ei kuitenkaan aina ole yhtä selkeää kuvaa säätilasta kuin ulkona kentällä, joten vastuu turvallisuudesta on pelaajalla itsellään. Mikäli vaara on ilmeinen, caddiemaster soittaa sumutorvella äänimerkin, jolloin peli täytyy keskeyttää oma-aloitteisesti ja hakeutua suojaan. Kilpailuissa kilpailunjohtajan tehtävänä ja velvollisuutena on keskeyttää kilpailu ukkosen uhatessa ja pelaajien on tällöin pakko keskeyttää peli ja hakeutua suojaan sisätiloihin.

HUOM! Pelaajat ovat ukonilmalla aina itse vastuussa omasta turvallisuudestaan annetuista keskeytysmerkeistä tai niiden puuttumisesta huolimatta. Pelaaja saa keskeyttää pelaamisen omatoimisesti, jos kokee ukkosen olevan vaaraksi itselleen tai muille. Ukonilman jälkeen pelaaja voi halutessaan jatkaa peliään siitä kohdasta, johon peli keskeytyi. Ukonilman vuoksi toteutumattomat lähtöajat eivät siirry automaattisesti eteenpäin, vaan ne peruuntuvat ja pelaajan tulee varata tarvittaessa uusi aika caddiemasterilta.

Sumutorven merkkiäänet:

  • Yksi pitkä: Pelaaminen pitää lopettaa välittömästi. Pelaaja merkitsee pallonsa paikan ja siirtyy itse suojaan.
  • Kolme lyhyttä: Aloitetun väylän saa pelata loppuun. Tämän jälkeen peli on keskeytettävä ja on syytä hakeutua suojaan.
  • Kaksi pitkää: Peliä saa jälleen jatkaa siitä kohdasta, johon peli on keskeytynyt

HUOM! Pelaajat ovat ukonilmalla aina itse vastuussa omasta turvallisuudestaan annetuista keskeytysmerkeistä tai niiden puuttumisesta huolimatta.