Santa Claus Golf Club

Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5 2018, josta alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista

Teknologian kehittyessä tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

Suomen Golfliitto on laatinut yhdessä seurojen kanssa tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan, mitä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja golfyhteisöt antavat rekisteröidylle ja miten.

Santa Claus Golfin tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.

OMAT TIETOSI

Santa Claus Golf (ry ja Oy) kerää jäsenistään ja osakkaistaan sellaista tietoa, joka mahdollistaa palveluidemme käytön sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen. Nämä tiedot löydätte myös itse omalta Nexgolf -tililtänne.

NexGolfista löytyy:

  1. Tietoja, jotka olette itse antaneet Green Card-suorituksen yhteydessä, hakiessanne Santa Claus Golf Club ry:n jäsenyyttä tai ostaessanne Santa Claus Golfin palveluita, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero jne.
  2. Santa Claus Golfin teille antamia tietoja, kuten jäsennumero tai osakkeen numero, sekä niihin ja muihin käyttämiinne palveluihin liittyvät laskutustiedot.
  3. Tietoja Santa Claus Golf -yhteisön palveluiden käyttämisestä, kuten tasoituksen muutokset, peliaikojen varaus, kilpailutiedot, golfautojen- ja bägivaraston vuokraus jne.
  4. Jos olet ostanut erillisen Nexgolf Premium -palvelun, voit itse laittaa Nexgolfiin tarkempia tilastotietoja pelaamisestasi, kuten väylä- ja greeniosumat jne. Palvelua ostaessasi sinun tulee antaa erillinen suostumus Nexgolfissa näiden lisätietojen lisäämiseen. Nämä tiedot eivät näy seuroille, ellet niitä itse ole määritellyt avoimeksi.

Jos siis haluat nähdä sinusta kerätyt tiedot:

  1. Kirjaudu Nexgolf -järjestelmään omilla tunnuksillasi ja katso tietosi etusivulta sekä Oma Nexgolf -osiosta.
  2. Jos haluat kirjallisen listauksen sinua koskevista tiedoista, tulee sinun sopia tapaaminen toimitusjohtajan kanssa, jossa allekirjoitat kirjallisen selvityspyynnön. Muista ottaa tapaamiseen mukaan henkilöllisyystodistus, jotta voimme varmistua siitä, että listaamme oikealle henkilölle juuri häntä koskevat tiedot. Saat tiedot kirjallisena kahden viikon kuluttua caddiemasteriltä (varaudu todistamaan henkilöllisyytesi myös hänelle).