Santa Claus Golf

Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

Suomen Golfliitto on laatinut yhdessä seurojen kanssa tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan, mitä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja golfyhteisöt antavat rekisteröidylle ja miten.

Santa Claus Golfin tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.

Omat tietosi

Santa Claus Golf kerää jäsenistään ja osakkaistaan vain sellaista tietoa, mikä mahdollistaa palveluidemme käytön, ja on lakisääteisten velvoitteiden mukaista. Nämä tiedot jäsenemme löytävät omalta NexGolf -tililtänne.

NexGolfista löytyy:

  1. Tietoja, jotka olette itse antaneet green card-suorituksen yhteydessä, hakiessanne Santa Claus Golf Club ry:n jäsenyyttä tai ostaessanne Santa Claus Golfin palveluita.
  2. Santa Claus Golfin teille antamia tietoja, kuten jäsennumero tai osakkeen numero, sekä niihin ja muihin käyttämiinne palveluihin liittyvät laskutustiedot.
  3. Tietoja Santa Claus Golf -yhteisön palveluiden käyttämisestä, kuten tasoituksen muutokset, peliaikojen varaus, kilpailutiedot, golfautojen- ja bägivaraston vuokraus jne.
  4. Jos olet ostanut erillisen NexGolf Premium -palvelun, voit itse laittaa NexGolfiin tarkempia tilastotietoja pelaamisestasi, kuten väylä- ja greeniosumat jne. Palvelun tilatessasi sinun tulee antaa erillinen suostumus NexGolfissa näiden tietojen lisäämiseen. Nämä tiedot eivät näy seuroille, ellet niitä itse ole määritellyt avoimeksi.

Jos siis haluat nähdä sinusta kerätyt tiedot:

  1. Kirjaudu NexGolf -järjestelmään omilla tunnuksillasi ja katso tietosi etusivulta sekä Oma NexGolf -osiosta.
  2. Jos haluat kirjallisen listauksen sinua koskevista tiedoista, tulee sinun olla yhteydessä toimitusjohtajaan tai caddiemasteriin, kirjallista selvityspyyntöä varten. Mikäli vierailet golfklubilla tietosuoja-asioissa, niin muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, jotta voimme varmistua, että listaamme oikealle henkilölle juuri häntä koskevat tiedot. Saat tiedot kirjallisena kahden viikon kuluessa caddiemasterilta (varaudu todistamaan henkilöllisyytesi myös hänelle).