Santa Claus Golf

Paikallissäännöt

Paikallissäännöt

1. KENTÄN ULKORAJA

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.

2. VÄYLÄN 2 DROPPAUSALUE

Pallon ollessa estealueella väylällä 2 (tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella), on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle (merkitty DZ). Pudottamisalue on vapautumisalue säännön 14.3 mukaisesti.

3. ILMASTUSREIÄT

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai -viillossa tai koskettaessa sitä:

  • Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua Säännön 16.1f nojalla. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.
  • Pallon ollessa viheriöllä pelaaja voi vapautua säännön 16.1d nojalla.

Haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

4. POROJEN JÄLJET

Porojen yleisellä pelialueella ja bunkkereissa aiheuttamat vauriot ja poron papanat ovat kunnostettavaa aluetta ja niistä saa vapautua sääntöjen 16.1b ja 16.1c nojalla. Hiekkaesteessä olevassa poron jäljessä olevan pallon saa nostaa, puhdistaa ja asettaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.

5. MUURAHAISPESÄT

Kaikki kentällä olevat muurahaispesät ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla.

6. TIET, SILLAT JA OJARUMMUT

Kentällä olevat tiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla. Väylällä 17 ylös vasemmalla menevä tie, kaikki kentällä olevat ojarummut ja sillat ovat yleistä pelialuetta (ei vapautumista ilman rangaistusta).

7. SIIRTOSÄÄNTÖ

Tämä paikallissääntö (7. siirtosääntö) on voimassa ainoastaan erikseen ilmoitettaessa, ei voi yhdistää muihin paikallissääntöihin.

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon enintään 15 cm päähän alkuperäisestä pallon paikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua. Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus säännön 14.7a nojalla (2 lyöntiä).

Avaa tulostettavat paikallissäännöt tästä.

Golfin säännöt ja pelaajaoppaan löydät Suomen Golfliiton sivuilta.